(2020) Şehir dışına çıkma yasağı geldi!

Şehir dışına çıkma yasağı hangi şehirlerde uygulanıyor? Özel araçlarla il dışına çıkmak yasak mı? Şehir dışına otobüs ya da uçak var mı? Yasağa uymayanlara trafik cezası yazılacak mı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar..

Şehir dışına çıkma yasağı ile ilgili detaylar..

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona (Covid-19) hastalığı nedeniyle çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan son tedbirler şöyle.

 • Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.
 • Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir.
 • Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.
 • Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.
 • Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.
 • Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
 • Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

Yapılan tüm açıklamalar ışığında, en fazla merak edilen sorulara, Trafiktr.com olarak açıklık getirelim.

Şehir dışına çıkma yasağı
Şehir dışına çıkma yasağı

Şehir dışına çıkma yasağı hangi şehirlerde geçerli?

Şehir dışına çıkma yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için geçerlidir.

Şehir dışına giriş ve çıkışları yasaklanan 30 büyükşehir hangileridir?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

Zonguldak iline neden giriş ve çıkışlar yasaklandı?

Zonguldak ilinin başlıca geçim kaynağı kömür madenleridir. Kömür madenlerinde çalışanlar, akciğer sorunları yaşamaktadır. Corona hastalığı da en çok akciğerlere nüfuz eder. Akciğerleri zayıf olanlar, bu hastalıkla başetmede zorluk yaşadıklarından, Zonguldak halkının büyük bir çoğunluğu da risk altındadır. Bu sebeple, Zonguldak iline giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.

Özel otomobille şehir dışına çıkabilir miyiz?

Hayır. Giriş ve çıkışları yasaklanan 31 şehrimize, kara, deniz ya da hava yolu ile hiçbir taşıt giriş ve çıkış yapamayacağı gibi, yaya olarak da giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.

Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

19 Nisan 2020 Pazar günü saat 00:00’da yasak bitecek. Ancak bu süre, Cumhurbaşkanının kararıyla yeniden uzatılabilecektir.

Şehir dışına çıkma yasağı
Şehir dışına çıkma yasağı

Hangi araçlar şehir dışına çıkabilir?

Şehir dışına çıkma yasağından muaf olan araçlar şunlardır;

 • Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
 • Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.
 • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
 • Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
 • Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
 • Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.

Şehir dışına çıkmak için nereden ve nasıl izin alınır?

Şehir dışına çıkmak için illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan izin alınması gerekmekteydi. Ancak artık e-devlet üzerinden başvuru yapılıp, izin alınabilmektedir. Seyahat izin belgesi almak için tıklayın.

Seyahat izin belgesi nedir?

Seyahat izin belgesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahat yapacak olanlara devlet tarafından verilen belgedir.

Seyahat izin belgesine kimler başvurabilir?

Seyahat izin belgesi, zaruri durumlarda verilmektedir. Bu belge için, aşağıdaki durumdaki vatandaşlarımız başvurabilir.

 • Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen
 • Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan
 • Son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar.

Başvurunun ardından işleyiş şu şekilde gerçekleşmektedir.

  • Başvurular Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirilmeye alınacak.
 • Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerden sonrasında başvuru sahiplerine “Başvurunuz kabul edilmiştir” veya Başvurunuz ret edilmiştir” şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacaktır.
 • Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından T.C Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.
Şehir dışına çıkma yasağı
Şehir dışına çıkma yasağı

Otobüs, tren gibi yolcu taşıma araçları şehir dışına çıkabilir mi?

Şehir dışına çıkma yasağı, yolcu taşıyan araçları kapsamaktadır. Ancak yolcu taşımacılığı yapan araçlar, giriş ve çıkışları yasaklanan 31 ilden yolcu alamaz, yolcu indiremez. Bu illerden sadece transit geçiş yapabilir. Mola ya da arıza hali dışında bu şehirlerde kesinlikle duraklama yapamaz.

İzinsiz şehir dışına çıkma cezası ne kadar?

İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun gönderdiği genelgeye istinaden; bu yasağa uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereği 250 TL ile 1000 TL arasında ceza uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağına uymama cezası ne kadar?

Sokağa çıkmanın cezası, Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL’dir.

Sokağa çıkma ya da şehir dışına çıkmada hapis cezası var mı?

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi; Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yasağa rağmen bu kurala uymamakta ısrarcı olan vatandaşlara, savcılık tarafından adli işlem yapılmaktadır.

Şehir dışına çıkma yasağı
Şehir dışına çıkma yasağı

Korona ile mücadelede alınan diğer önlemler ise şunlardır?

 • Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.
 • Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.
 • İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.
 • İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Korona ile mücadelede nelere dikkat etmeliyiz?

 • Koronavirüs hastalığı ile mücadelede bizlere çok iş düşüyor. Sürekli televizyonlarda, sosyal medyada, internette dönen reklam ve tanıtım filmlerindeki bilgilere dikkat etmek, çok zor olmasa gerek. Bir kez de biz üzerinden geçelim.
 • Hasta olalım ya da olmayalım, insanların toplu olarak bulunabileceği market, pazaryeri, park gibi yerlerde mutlaka maske takalım. Zaten 3 Nisan’da çıkan kararname ile, bu gibi yerlerde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Çıkanlara 392 TL ceza uygulanacaktır.
 • 20 yaş altında ve 65 yaş üstünde olanların sokağa çıkmaları yasaktır. Hem kendileri, hem de diğer insanlar için çıkmamaları gerekiyor.
 • Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılmamalı. Sadece zorunlu ihtiyaçları karşılamak ve çalışmak zorunda olanlar çıkmalı. Onlar da maske ve eldiven kullanarak dışarı çıkmalılar.
 • Eve gelindiğinde, kıyafetler çıkarılmalı ve yıkanmalı. Eller ve yüzler, sabunla güzelce yıkanmalı.
 • Çalışıyorsanız, el dezenfektanını yanınızdan eksik etmeyin.
 • Uyku düzenine, yemek düzenine dikkat edin. Evde sporunuzu yapın, sağlıklı beslenin ve düzenli uyuyun.
 • Dışarıdan aldığınız sebze ve meyveleri bol suyla yıkayın.
 • Evinizi sık sık havalandırın ve hijyene çok dikkat edin.
 • Zorunlu olmadıkça şehir dışına çıkmayın. Zaten özel izniniz yoksa çıkması yasaktır.
 • Bana bir şey olmaz demeyin. Uyarılara kulak verin.

Yorum yapın