Araç muayenesi neden onaylanmaz?

Aracınızın gözle görünür tüm eksikliklerini giderdiniz. Fakat muayeneden geçmedi. Tekrar gerekli eksiklikleri gidermek için oradan ayrıldınız. Tüm bunların yaşanmasını istemiyorsanız, aşağıdaki durumlara dikkat ediniz. Araç muayenesi için dikkat edilecek hususlar şunlardır;

Muayeneye Engel Teşkil Edebilecek Durumlar

Araç muayenesinin yapılmasına engel her hangi bir husus tespit edildiğinde muayene işlemi yapılmaz.

Araç Muayenesi İçin Gerekli Belgeler

Yasal zorunluluk kapsamında istenen belgelerin muayene öncesi ibraz edilememesi durumunda;

Yakıt Veya Gaz Kaçağı

Muayene öncesi veya muayene işlemi sırasında tehlike arzedebilecek büyüklükte yakıt ya da gaz kaçaklarının tespit edilmesi halinde;

Yükseklik

Araç yüksekliğinin AİTM yönetmeliğine uygun olmaması, aracın muayene istasyonunun tavanına çarpma ihtimali olması durumunda;

Çalışmayan Araçlar

Araç muayene park sahasına gelmiş ancak muayene öncesi herhangi bir nedenden ötürü çalıştırılamamış araçlar

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar

Tehlikeli madde ile kısmen veya tamamen dolu araçlar (yakıt tankeri, tıbbi atık taşıma araçları, vidanjör vb.)

Muayene Edilmesi Uygun Olmayan Araçlar

Muayenelerin mevzuata uygun olarak yapılmasını engelleyen herhangi bir durumun tespit edildiği araçlar

Yorum yapın