Araçlar nasıl hurdaya ayrılır? Neler gerekir? 2023 Güncel

Araçları hurdaya ayırmak için ne yapmalı? Bir aracı hurdaya çıkarmak için neler gerekli? Hangi evraklar lazım? Araçların hurdaya ayrılması ile ilgili bilgileri, aşağıda bulabilirsiniz.

Araçları hurdaya ayırmak için neler gerekir?

Araçlarınızı hurdaya çıkarmak için sizden istenen belgeler şunlardır;

  • Araç plakaları
  • Araca ait tescil belgesi
  • Maliyeden alacağınız borcu yoktur belgesi
  • M1 Otomobil ve N1 sınıfına giren Kamyonet sınıfına giren araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet dışında kalan 3 tekerlekli araçlar için, Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf
  • Formu ( 30.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü
  • Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-3’ de örneği bulunan )

gerekir.

Araçlar nasıl hurdaya ayrılırPin
Araçlar nasıl hurdaya ayrılır

Araçlar nasıl hurdaya ayrılır?

Yukarıda yer alan belgeleri hazırladıktan sonra, size en yakın Notere gitmeniz ve başvuruda bulunmanız gerekiyor. Kayıtlarında Haciz, Rehin, Yakalama, İhtiyad-i Tedbir vb. takyidat bulunan araçlar hurdaya ayrılamaz. Plakalarında veya tescil belgesinde zayii ( kayıp ), çalıntı durumu bulunan araç sahipleri ya da kanuni temsilcisi, hurda işleminden önce en yakın trafik tescil ya da polis merkezine müracaat ederek, Kayıp Eşya Projesine giriş yaptırmak ve devamında ilgili Notere müracaat etmek zorundadır.

7020 sayılı kanun devam ediyor mu?

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31 Aralık 2018 tarihinde sona ermiştir.

Hurda aracı kullanmanın cezası nedir? (2023 için)

Hurdaya ayrılmış bir aracı karayolunda kullanmanın cezası, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 21/5 maddesi gereğince 8.190 TL olarak belirlenmiştir. ( 2023 yılı için ). Ayrıca araç trafikten men edilerek, Mülkiyeti kamuya geçirilir. Resmi araçlar için , ilgili kurumun görevlendirme yazısı, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 13’ üncü maddesi gereğince düzenlenecek raporun ibrazı zorunludur.

Araç hurdaya ayırma işleminin ücreti 2023 yılı için 207 TL. dır.

Yorum yapın