Araçlar nasıl trafikten çekilir? (2023)

Araçlar nasıl trafikten çekilir? Araçları trafikten çekmek için hangi belgeler lazım? Araçları trafikten düşürmek için neler yapılmalıdır? Araçları trafikten çekme ücreti ne kadar?

Araçları trafikten çekmek için hangi belgeler gerekir?

Araçların trafikten düşümünü yapmak için, aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekiyor

  • Plakalar,
  • Araca ait Tescil Belgesi,
  • Maliyeden borcu yoktur yazısı

ile birlikte en yakın Notere müracaat edilir.

Araçları trafikten çekme ile ilgili bazı bilgiler

Araçları trafikten çekme ücreti, 2019 yılı için 125 TL dir. Plakalarında veya tescil belgesinde zayii ( kayıp ), çalıntı durumu bulunan araç sahipleri ya da kanuni temsilcisi, hurda işleminden önce en yakın trafik tescil ya da polis merkezine müracaat ederek, Kayıp Eşya Projesine giriş yaptırmak ve devamında ilgili Notere müracaat etmek zorundadır. Araç üzerinde Haciz, Rehin vb. takyidat şerhlerinin olması, aracın trafikten çekilmesine engel değildir. Ancak Yakalama şerhi bulunan araçlar, ilgili yakalama kalkmadan trafikten çekilemez.

Trafikten çekili araçları kullanmanın cezası nedir? (2023)

Trafikten çekili aracı Karayollarında kullanmanın cezası 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 21/1 maddesi gereğince 4.064 TL olarak belirlenmiştir. ( 2023  yılı için ). Sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda Araç trafikten men edilerek yed-i emine teslim edilir. Araç sahibinin / kanuni temsilcisinin müracaatı halinde, Ek-33 A düzenlenerek çekici marifeti ile teslim edilir ve her seferinde aynı işlem tekrar eder. Aracın kullanılarak götürülebilmesi için, ‘C’ geçici trafik belgesi alınması gereklidir. ( İlgili Noterden alınacak )

C trafik belgesi nasıl alınır?

C trafik belgesi alabilmek için bazı şartlar vardır. Bunlar;

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği, bulundurulacağı veya onarım yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara, 6 ( altı ) günlüğüne ( belirli güzergah ) dahilinde verilen belgeye, C geçici trafik belgesi denir.

Bunu alabilmek için;

  • Dilekçe
  • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
  • Aracın Satın Alındığı Belge
  • Harç Makbuzu ( 2023 yılı için 704,20 TL )

gerekmektedir.

Yorum yapın