Aşkın ve Eksik Sigorta Nedir? 

Aşkın ve Eksik Sigorta Nedir? kavramları, araç sahiplerinin merakla araştırdığı konular arasında yer alır. Ancak bu hususun ayrıntılarına geçmeden önce sigorta değeri ve sigorta bedeli ne anlama gelir? Hep birlikte inceleyelim. 

Sigorta Değeri ve Sigorta Bedeli Nedir? 

Sigorta bedeli, bir sigorta şirketinin hasar durumunda ödemek zorunda olduğu maksimum tutarı ifade eder. Örneğin, bir malın zarara uğraması veya çalınması durumunda, sigorta şirketi bu bedeli sigortalıya tazmin eder. Bu bedel, sigortalanan malın değerine göre belirlenir ve riskin boyutuna bağlı olarak değişebilir. Sigorta bedelinin doğru belirlenmesi önemlidir, çünkü yanlış bir değer belirlendiğinde hasar durumunda tazminat yetersiz kalabilir.

Sigorta değeri ise sigortalanmış olan malın piyasadaki gerçek değerini ifade eder. Yani, malın gerçek satış değeri veya yerine koyma maliyeti olarak düşünülebilir. Sigorta bedeli hesaplanırken sigorta değeri de göz önünde bulundurulur, çünkü bu değer, sigorta bedelinin belirlenmesinde önemli bir faktördür.

Eksik Sigorta Nedir? 

Eksik sigorta durumu, sigorta sözleşmesinde aracın gerçek değerinden daha düşük bir değer bildirilmesi anlamına gelir. Bu durumda, araç sahibi bir zarar durumunda eksik kalan kısmı karşılamak zorunda kalabilir ve mağdur olabilir.

Sigorta Eksikliğinde Hangi Durumlar ile Karşılaşılır?

Araç kaskosu, araç sahiplerinin karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı korunmalarını sağlayan önemli bir sigorta türüdür. Özellikle ülkemizde araç hırsızlığı, hırsızlık girişimi sırasında aracın zarar görmesi, park halindeyken çarpılması veya kaza anında hasar görmesi gibi durumlar sıkça yaşanmaktadır. Ayrıca yoğun trafik ve sınırlı park alanları nedeniyle araçlar sık sık risk altında bulunmaktadır. Bu nedenle, kasko poliçesi yaptırmak, olası zararların finansal etkilerini aza indirmek için önemlidir.

Özellikle park edilen yerlerde meydana gelen zararlar, araç sahipleri için ciddi bir endişe kaynağıdır. Yol kenarlarına park edilen araçlar, çeşitli tehlikelere maruz kalabilir; aracın yanına park eden diğer araçların sürtünmesi, arkadan çarpılması veya tamponunun düşmesi gibi durumlar sıkça yaşanabilir. Bu tür risklere karşı kasko poliçesi yaptırmak, olası zararları karşılayabilmek için önemlidir ve eksik sigorta durumlarının önüne geçer. 

Eksik sigorta, genellikle araç sahiplerinin araçlarını piyasa değerinin altında bir fiyata sigorta ettirmesiyle ortaya çıkar. Bu durumda, araç sahibi sigorta primini düşük tutmak amacıyla aracın gerçek değerini yansıtmayan bir değer bildirebilir. Ancak bu uygulama sonucunda araç kasko poliçesi gerektiğinde alınacak ödeme de düşük olabilir. Özellikle kaza, çalınma veya park halindeyken zarar görmesi gibi risklerde düşük bir sigorta değeri belirtmek, ciddi mali kayıplara sebebiyet verir.

Eksik Sigortaya Karşı Sigorta Bedelinin Doğru Belirlenmesi İçin Ne Yapılır?

Pin

Eksik sigortaya karşı çözüm yolları, hasar oluşmadan önce harekete geçilmesi gereken önlemleri içerir. Riziko gerçekleştiğinde bu çözüm yollarının etkili olmayabileceği unutulmamalıdır.

– Sigorta bedelinin uzman bir ekspertiz tarafından belirlenmesi, eksik sigorta sorununu çözmenin en etkili yoludur. Sigorta bedelleri genellikle sigortalının beyanı doğrultusunda belirlenir, ancak hasar sonrası eksik veya fazla bedel tespit edilirse mağduriyet yaşanabilir. Bu nedenle, poliçe düzenlenirken sigorta şirketi tarafından “Kıymet Takdiri” raporu hazırlanması gerekmektedir. 

Sigorta yaptırırken sigorta bedelini güncellemek eksik sigortaya karşı yaygın bir çözüm yöntemidir. Poliçe başlangıcında ve döneminde sigorta bedelinin yetersiz olma ihtimaline karşı bu bedel kontrol edilmeli ve gerektiğinde artırılmalıdır.

– Poliçeye “enflasyona karşı koruma klozu” ekleyerek eksik sigortanın önüne geçilebilir. Döviz kuru arttığında sigorta bedelini döviz karşılığı TL veya döviz cinsinden güncelleyebilirsiniz.

– Taraflarca belirlenen periyotlarda sigorta bedeli ve sigorta değerini karşılaştırmak da eksik sigorta sorununa karşı etkili bir yaklaşımdır. Zeyilname düzenleyerek sigorta bedelini artırabilir veya sigorta şirketiyle iletişime geçerek eksik sigorta durumunu kontrol edebilirsiniz.

Aşkın Sigorta Nedir?

Aşkın sigorta, sigortalanan varlığın sigorta bedelinin, gerçek piyasa değerinden fazla olması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, sigortalı daha yüksek bir prim öderken olası bir zarar durumunda da eksik tazminat alabilir. Örneğin, bir malın gerçek değeri 500.000 TL ise ancak sigorta bedeli 600.000 TL olarak belirlenirse, hasar durumunda sadece 500.000 TL tazminat alınır. Ayrıca yüksek sigorta bedeli nedeniyle daha fazla prim ödenmiş olunur, bu da zarar etmeye yol açar.

Eksik Sigorta ve Aşkın Sigorta Arasındaki Fark Nedir? 

Eksik sigorta, sigorta bedelinin gerçek değerinin altında gösterilerek poliçenin düzenlenmesidir. Aşkın sigorta ise malın piyasa değerinin üzerinde bir tutarla sigortalanması durumunu ifade eder. Bu durumda, sigortalı varlık gerçek değerinden daha fazla veya daha az sigortalanmış olabilir. Her iki durumda da riskler ve tazminatlar farklılık gösterecektir.

Genel olarak araç sahiplerinin kasko poliçesi seçerken aracın gerçek değerini doğru bir şekilde belirlemesi ve sigorta kapsamının ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmesi önemlidir. Özellikle eksik sigorta durumları, kısa vadeli mali kazançlar sağlayabilir, ancak uzun vadede ciddi maliyetlere yol açıp araç sahibini mağdur edebilir. Bu nedenle, sigorta poliçesi seçerken dikkatli olmak ve doğru bir şekilde değerlendirme yapmak önemlidir.

Trafik sigortası kategorisindeki diğer yazılar hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Yorum yapın