Belediye sınırlarında izinsiz tesis kurmanın cezası nedir? (2023)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18. Maddesi nedir? 18. maddeye aykırı davrananlara hangi yaptırım uygulanır. 18. madde ile 17. maddenin farkı nedir? Sizler için hazırladık.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18. Madde

Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak 17 nci maddede sayılan yapı ve tesisler için;

a) Belediyelerden izin alınması,
b) Belediyelerce bu iznin verilmesinde, trafik güvenliği bakımından bu tesisler hakkındaki Yönetmelikte belirlenen şartların yerine getirilmesini sağlamaları ve ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu kenarında yapılacak ve açılacak olanların bu yollara bağlantıları için bu Genel Müdürlüğün ilgili bölge müdürlüğünden uygun görüş almaları,

Zorunludur.

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi,yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.

Trafik cezası 18. madde nedir?

Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,

2023 senesinde Trafik kanunu 18. madde cezası ne kadar?

18. madde cezası 20.596 TL’dir. Eğer 15 gün içerisinde ödeme yaparsanız bu rakam, 15.447 TL’ye düşmektedir.

18. maddeyi ihlal edenlere para cezası dışında bir ceza uygulanır mı?

Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.

Trafik kanunu 18. madde kapsamına giren konular nelerdir?

Bu kanun kapsamına, izin almadan belediye sınırları içinde yapılan aşağıdaki yapılar girmektedir;

  • Petrol istasyonu yapmak
  • Dinlenme tesisi yapmak
  • Restoran yapmak
  • Ev yapmak

Trafik kanunu 17. madde ile 18. madde arasındaki fark nedir?

17. madde belediye sınırları dışında izinsiz yapılan tesisleri kapsarken, 18. madde belediye sınırları içinde izinsiz yapılan tesisleri kapsar.

Konuyla alakalı fikirlerinizi ya da sorularınızı, aşağıda bulunan yorum kutucuğuna yazarak bizlere gönderebilirsiniz. Tüm sorularınız, en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

Not: Ceza miktarları 2023 yılına aittir.

Yorum yapın