İcra müdürlüklerinden alınan araçları tescil ettirmemenin cezası nedir? (2023)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20/1-d-8 maddesi nedir? Cezası ne kadar? İcra müdürlüklerinden alınan araçları ne kadar sürede tescil ettirmek gerekiyor? Konuyla ilgili tüm detaylar burada.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20/1-d-8 maddesi

Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşlarına üç işgünü içerisinde gönderilir. Aracı satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. Alıcıların tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde bu araçları alıcıları adına re’sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir.

Trafik kanunu 20/1-d-8 maddesi nedir?

İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları,

Trafik kanunu 20/1-d-8 cezası ne kadar? (2023)

20/1-d/8 maddesinin cezası 2023 yılında 951 TL’dir. 15 gün içerisinde %25 indirimli olarak 713,25 TL ödenir.

Trafik kanunu 20/1-d-8 maddesi gereği; tescili yaptırılmadan karayolunda seyrettiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Tescili yapılana kadar otoparka alınır.

Trafik kanunu 20/1-d-8 cezası; İcra müdürlüklerinden, vergi dairesinden, Milli Emlak Müdürlüklerinden ya da yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarından araçları satın alan kişilere uygulanır.

Konuyla alakalı fikirlerinizi ya da sorularınızı, aşağıda bulunan yorum kutucuğuna yazarak bizlere gönderebilirsiniz. Tüm sorularınız, en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

Not: Ceza miktarları 2023 yılına aittir.

Yorum yapın