İMM Teminatı Nedir? Nasıl Yapılır?

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı nedir? İMM nasıl yapılır? Faydası nedir? Fiyatları ne kadar? Araç sahibi olan herkesin mutlaka bilmesi gereken bu konuyu, sizler için derledik.

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı nedir?

İMM teminatı; araç sahibinin trafik kazalarında karşı tarafa verdiği maddi ve bedeni zararların, sigorta poliçesi dışında kalan miktarını karşılayan bir güvencedir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası, 2023 yılında karşı tarafa verilen hasarın 120.000 TL’ye kadar olan kısmını karşılar. Daha fazla bir zarar var ise, araç sahibi bu bedeli kendi cebinden karşılamak zorunda kalır. İsterseniz bunu bir örnekle açıklayalım.

Aracınızla bir trafik kazasına karıştınız. Karşı tarafta 200.000 TL hasar oluştuğu, exper tarafından tespit edildi. Sigorta poliçeniz bu hasarın 120.000 TL’sini karşılar. Geriye kalan 80.000 TL’yi cebinizden karşılamak zorundasınız. Fakat sigorta poliçenize ek olarak İMM teminatı eklerseniz, böyle bir sorun yaşamayacaksınız.

İMM Teminatı Pin
İMM Teminatı

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı nasıl yapılır?

Bu konuyu sigorta acentenizle mutlaka görüşmelisiniz. Zorunlu trafik sigortama ek olarak imm teminatı almak istiyorum derseniz, size uygun seçenekleri sunacaktır. Tabii imm teminatının limiti, ikame araç konusu, manevi tazminat konusu gibi durumları da mutlaka sorun.

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı fiyatları nedir?

Her sigorta şirketinin verdiği fiyatlar değişkenlik gösterir, tıpkı zorunlu taşıt sigortası fiyatlarında olduğu gibi. Fakat ortalama olarak 200-250 TL civarı olduğunu söyleyebiliriz.

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı limitleri ne kadar?

Fiyatlarında olduğu gibi, verilen teminatlarda da şirketlere göre değişmektedir. Bu teminat 50.000 TL olacağı gibi, limitsiz de olabilir. O yüzden acentenizden özellikler ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi almalısınız.

İMM Teminatı Pin
İMM Teminatı

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı dışında kalan durumlar nelerdir?

Aşağıdaki durumlarda, gerek araç sigortanız gerekse imm teminatı kapsam dışı kalmaktadır. Yani bu durumlarda karşı tarafa vereceğiniz hasarları cebinizden karşılamak zorundasınız. Aman dikkat!

a) Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar,

b) Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

c) İşletenin veya aracı sevkedenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

d) Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide, araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

e) Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyana uğraması yüzünden ileri sürülen talepler,

f) Çalınan veya gaspedilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gaspedildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler,

g) Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,

h) Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler,

i) Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler.

j) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.(1)

İMM Teminatı Pin
İMM Teminatı

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı şartları nelerdir?

İMM teminatı hem kasko poliçesine hem de zorunlu trafik sigortasına ek olarak yapılabilir. Maddi ve manevi tazminat talepleri de bu poliçe kapsamına alınabilir. Fakat manevi tazminat taleplerinin ölçülmesi zor olduğundan, bu konuyu özel olarak görüşmelisiniz.

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatı araç sahibinin hasarını karşılar mı?

Maalesef bu teminat, sadece üçüncü kişilere verilen maddi ve manevi zararları karşılamaktadır. Araç sahiplerinin kendi uğradığı hasarlar için, kasko sigortası yaptırması gerekmektedir.

Yorum yapın