Karayolu üzerinde izin almadan levha koymanın cezası nedir? (2023)

İzin almadan levha koymanın cezası nedir? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 16. maddesi nedir? 16. maddenin cezası ne kadar? Yaptırımı nedir? 16. madde ile ilgili detayları sizlerle paylaşalım.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 16. Madde

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile, ağaç, direk, yangın musluğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır. Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer esaslar ve 13 üncü maddede belirtilen karayolu yapısında yapılacak çalışmalar ile ilgili esaslar, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.

Trafik cezası madde 16 nedir?

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak.

2023’te Trafik kanunu 16. madde (izin almadan levha koyma cezası)cezası ne kadar?

16. maddenin cezası 20.596 TL’dir. 15 gün içerisinde yatırılırsa, indirimli olarak 15.447 TL olarak ödenir.

16. maddeden (izin almadan levha koyma cezası ) ceza yazıldıktan sonra ne olur?

Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır. Yani bu engeller kaldırılırken yapılacak olan masraflar, bunları yapan kişi ya da kurum tarafından karşılanır.

16. madde cezasına örnekler

Konuyu biraz daha anlaşılır kılmak adına, bu madde kapsamına giren örneklerden bahsedelim. Aşağıda, 16. madde kapsamına giren cezalık durumları görebilirsiniz.

İzin almadan, trafik işaretlerinin ya da trafik levhalarının görülmesini engelleyecek, farklı görünmesini sağlayacak değişiklikler;

  • Levha dikmek
  • Işıklandırma yapmak
  • Ağaç dikmek
  • Parmaklık dikmek
  • Direk dikmek

Konuyla alakalı fikirlerinizi ya da sorularınızı, aşağıda bulunan yorum kutucuğuna yazarak bizlere gönderebilirsiniz. Tüm sorularınız, en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

Not: Ceza miktarları 2023 yılına aittir.

Yorum yapın