Karayolunda izinsiz çalışma yapmanın cezası ne kadar? (2023)

Karayolunda izinsiz çalışma yapmanın cezası ne kadar? Ceza kime yazılır? Nereye ödenir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 13. maddesine hep birlikte göz atalım. İlk olarak kanun ve yönetmelikte bu konuya nasıl değinilmiş ona bakalım. Daha sonra daha anlaşılır bir şekilde, sorularınızı yanıtlayalım.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 13. madde nedir?

Karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, karayolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür.

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalışmalarda;

  • a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak,
  • b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güvenliğini bozmayacak tarzda yapmak,
  • c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek,
  • d) Şehiriçi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda, tünel, tünel aydınlatılması ve benzerlerini yaparak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak,

Zorundadırlar.

Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği 26. madde nedir?

Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluştan izin alınması zorunludur.

Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir.

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, tesislerle ilgili yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.

Trafik cezası madde 13 nedir?

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak yasaktır.

13. madde (izinsiz çalışma yapma) kime yazılır?

Bu kuralı ihlal eden şahıs ya da işletmelere.

13. madde (izinsiz çalışma yapma) cezası ne kadar? (2023 yılında)

2023 yılında 1.979 TL’dir. Peşin ödenirse %25 indirimle 1.484,25 TL’ye düşmektedir.

13. maddeden (izinsiz çalışma yapma) ceza yazıldıktan sonra yapılan çalışma ne olur?

Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. Yani burada masraftan kasıt; yoldaki engeller kaldırılırken ya da yola verilen zarar düzelttirilirken yapılan masraflardır. Yani sadece trafik cezası olarak değil, verilen zararlar da sorumlulara ödettirilir.

13. maddeden (izinsiz çalışma yapma) ceza yazılmaması için ne yapmak gerekiyor?

Çalışma yapmadan önce, yolun bakım ve onarımından sorumlu olan kuruluştan resmi olarak izin almanız gerekiyor. Şehir içinde belediyeler, şehir dışında karayolları sorumludur.

Konuyla alakalı fikirlerinizi ya da sorularınızı, aşağıda bulunan yorum kutucuğuna yazarak bizlere gönderebilirsiniz. Tüm sorularınız, en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

Not: Ceza miktarları 2023 yılına aittir.

Yorum yapın