Plaka cezaları 2023

2023 plaka cezaları nelerdir? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 23. maddesi, araç tescil belgesi ve tescil plakalarından bahseder. Buna göre; yeterli sayıda plaka takmamak, app plaka takmak, plakaları gizlemek, standart dışı plaka takmak ve sahte plaka kullanmak yasaklanmıştır. Bu maddelerin hepsini ayrı ayrı ele alalım. Plaka Cezaları, 2023 yılına aittir.

2023 plaka cezaları

2023 plaka cezalarını, birkaç alt başlıkta ele almak gerekiyor.

Araç tescil belgesini (araç ruhsatını) araçta bulundurmamanın cezası nedir?

23/2-a maddesi: Araç tescil belgesini araçta bulundurmamanın cezası 370 TL idari para cezası ve 10 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 277,50 TL olarak ödenir.

Plakayı farklı bir yere takmanın cezası nedir?

23/2-b maddesi: Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmanın cezası 370 TL ve 15 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 277,50 TL olarak ödenir.

Plakayı farklı bir yere takmanın cezasıPin
Plakayı farklı bir yere takmanın cezası

Standart dışı plaka (App plaka) takmanın cezası nedir?

23/3-a-1 maddesi: Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmanın cezası 1.671 TL ve 20 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 1.253,25 TL olarak ödenir. Ceza araç sahiplerine uygulanır. Eğer aracı kullanan kişi araç sahibi değilse, bu ceza tescil plakasına yazılır. Ceza makbuzu ile birlikte 7 günlük süre verilir. 7 gün içerisinde, plakalar orijinal hale getirilmelidir.

23/3-a-2 maddesi: Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamanın cezası 3.424 TL ve 20 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 2.568 TL olarak ödenir.

Not: “App plakalı araçlar bağlanır mı” diye sorarsanız, cevap hayırdır. Her seferinde idari para cezası uygulanır ama araç trafikten men edilmez.

Standart dışı plaka (App plaka) takmanın cezasıPin
Standart dışı plaka (App plaka) takmanın cezası

Yeterli sayıda plaka takmamanın cezası nedir?

23/3-b-1 maddesi: Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamanın cezası 1.671 TL ve 15 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 1.253,25 TL olarak ödenir. Ceza araç sahiplerine uygulanır. Yeterli sayıda plaka takmak için 7 gün izin verilir.

23/3-b-2 maddesi: Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamanın cezası 3.424 TL ve 20 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 2.568 TL olarak ödenir.

Not: Bu madde, çift plaka takması gereken araçlar içindir. Çift plaka takması gerekirken, sadece tek plaka takan araçlara uygulanır. Yani önde ya da arkada plakalardan birinin olmaması durumunda yazılır. Motorsiklet ve römork gibi tek plaka takılan araçlara bu maddeden işlem yapılmaz.

Yeterli sayıda plaka takmamanın cezasıPin
Yeterli sayıda plaka takmamanın cezası

Plakayı kapatmanın ya da gizlemenin cezası nedir?

23/3-c-1 maddesi: Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmanın cezası 1.671TL ve 15 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 1.253,25 TL olarak ödenir. Ceza araç sahiplerine uygulanır. Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün izin verilir.

23/3-c-2 maddesi: Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemenin cezası 3.424 TL ve 20 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 2.568 TL olarak ödenir.

Not: Bu madde kapsamına; plakaları tamamen kapatmak ya da gizlemek, plakada yer alan harf ya da rakamlardan birinin ya da tamamının okunmaması ya da farklı okunması, plakaların çamur kaplanarak okunmaması gibi durumlar girer. Yani değişikliğin bilerek yapılması gerekmiyor. Plakaların okunmaması ya da farklı okunması, bu maddenin uygulanması için yeterlidir.

Plakayı kapatmanın ya da gizlemenin cezası Pin
Plakayı kapatmanın ya da gizlemenin cezası

Araçları plakasız kullanmanın cezası nedir?

23/4 maddesi: Tescilli aracı plakasız kullanmanın cezası 6.890 TL ve 20 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 5.167,50 TL olarak ödenir. Ceza sürücülere yazılır. Plakalar takılana kadar araç trafikten men edilir.

Not: 23/4 maddesinde, motorsiklet, yarı römork ve römork gibi araçların tek plakalarının, diğer araçların çift plakalarının yerlerinde olmadığı durumlardan bahsedilmektedir.

Araçları plakasız kullanmanın cezası Pin
Araçları plakasız kullanmanın cezası

Başka bir aracın plakasını takmanın cezası nedir?

23/5-a maddesi: Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmanın cezası 20.302 TL ve 20 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 15.226,50 TL olarak ödenir. Ceza takana ya da aracı süren kişiye uygulanır. Orijinal plaka takılana ya da araç tescil edilene kadar (Tescili yoksa) trafikten men edilir. Bu madde kapsamında ayrıca TCK 204. maddeden adli işlem yapılır.

Not: TCK 204. madde: Resmi belgede sahtecilik suçu, resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya kullanılması şeklindeki suçun basit haliyle işlenirse sanığa verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Başka bir aracın plakasını takmanın cezasıPin
Başka bir aracın plakasını takmanın cezası

Sahte plaka takmanın cezası nedir?

23/5-b maddesi: Araca sahte plaka takmak veya kullanmanın cezası 20.302 TL ve 20 ceza puanıdır. 15 gün içerisinde, %25 indirimle 15.226,50 TL olarak ödenir. Ceza takana ya da aracı süren kişiye uygulanır. Orijinal plaka takılana ya da araç tescil edilene kadar (Tescili yoksa) trafikten men edilir. Bu madde kapsamında ayrıca TCK 204. maddeden adli işlem yapılır.

Not: Buradaki sahte plakadan kasıt, plakanın herhangi bir araca kaydının çıkmaması durumudur. Polnet ya da Jabs sisteminden sorgusu yapıldığınd herhangi bir araca çıkmıyorsa, bu maddeden işlem yapılır.

Sahte plaka takmanın cezasıPin
Sahte plaka takmanın cezası

Not: Ceza miktarları 2023 yılına aittir.

Yorum yapın