Araç değer kaybı ile ilgili bir sorum olacak

Soru CevapCategory: SigortaAraç değer kaybı ile ilgili bir sorum olacak
Serpil asked 5 yıl ago

Aracımla yaptığım bir kazada kusursuzum. Karşı tarafın sigortası bana talebim üzerine, 14.05.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sigorta Şartları Tebliği ekinde yer alan hesaplama usulüne göre hesap yaparak, değer kaybını ödedi. Ancak ben, piyasa rayiç değeri gözetildiğinde gerçek değer kaybının, bu hesap sonucundan daha fazla olduğu düşüncesiyle Sigorta Tahkim Komisyonuna müracaat ederek fazlaya ilişkin hakkımı saklı tutup belirsiz alacak talebinde bulundum. Sigorta hakemi, değer kaybı bilirkişisi tayin etmiş. Sorum şu: Değer kaybı bilirkişisi, yazacağı mütalaada, yukarıda bahsettiğim tebliğ hükümleriyle bağlı mıdır, yoksa gerçek değer kaybını piyasa araştırmasına göre mi belirler? Bir başka anlatımla, bu bilirkişinin görevi, resmi gazetedeki bahse konu tebliğ usulüne göre hesap yapmakla mı sınırlıdır? Çok teşekkürler.

1 Answers
Serpil answered 5 yıl ago

Gelen cevaplar:

Araç sahibi ve sürücüden fazla kısmi için talep edebilirsiniz.

Poliçe vadesi 26.04.2016 sonrası ise yönetmelik hesabına göre yapılıyor ancak bu hesaplamada bile yorum farklılıkları oluyor.

Your Answer

10 + 2 =