Araca pert total uygulaması sonrasında kasko şirketi kalan sürenin prim iadesini yapmak zorunda değil mi?

Soru CevapCategory: SigortaAraca pert total uygulaması sonrasında kasko şirketi kalan sürenin prim iadesini yapmak zorunda değil mi?
Serpil asked 5 yıl ago

Araca pert total uygulaması sonrasında kasko şirketi kalan sürenin prim iadesini yapmak zorunda değil mi? Hasarı tamamen ödemesi kalan prime hak kazanmasını gerektirmez diye düşünüyorum. Saygılar.

1 Answers
Serpil answered 5 yıl ago

B.4. Hasar ve Tazminatın Sonuçları
4.1.Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Teminatın sona ermesi ile sigortacı primin tamamına hak kazanır.
Kısmi hasar halinde, aksine anlaşma yoksa, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.
4.2.Kısmi hasarlarda sigortacının sözleşmeyi feshi hakkı ve bu hakkın tâbi olduğu şartlara poliçede yer verilir. Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar uyarınca tazminatın ödenmesinden sonra kullanabilir.
4.3.Sigorta şirketi ödediği tazminat tutarınca sigortalıya halef olur. Sigorta şirketi ödediği tutar için rücu talebini, sigorta limitleri dahilinde, öncelikle ilgili risk için teminat sunan sigorta şirketine yöneltir. Sigorta şirketi ilgiliye karşı sahip olduğu rücu hakkını ilgili risk için sigorta teminatının bulunmadığı durumda kullanabilir. Sigorta ettiren ve sigortalı, sigortacının açabileceği davaya veya takibe yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

Serpil replied 5 yıl ago

Sigorta poliçesini bir sözleşme olarak düşünün aracınız pert olursa ben size araç bedelini ödemeyi taahhüt ediyorum. Siz de bunun karşılığı olarak bana bir prim ödemeyi taahhüt ediyorsunuz. Aracınız pert olduğunda ben taahhüdü yerine getirip araç bedelini ödüyorum. Siz de sözleşme şartı olan primi. Dolayısıyla her ikimiz açısından da sözleşme şartları yerine gelmiş oluyor.

Serpil replied 5 yıl ago

Bu nedenle pert işlemini hurda belgeli olması dışında kabul etmeyin özellikle poliçe vadesinin bitmesine çok varsa

Serpil replied 5 yıl ago

Araç kasko yapılırken bir bedel üzerinden yapılıyor ama ödeme yapıldığında bu bedelin altında tazminat ödemesi olursa o oranda prim iade edilmeli kanımca

Serpil replied 5 yıl ago

Eksperlerde çanak tutuyor. pert ederken değerini veren bi dosya göremedim henüz.

Serpil replied 5 yıl ago

Her hangi bir sigortanın, her hangi bir büyükbaş hayvanı değilseniz, dediklerine razı gelmek zorunda kalıyorsunuz..

Your Answer

12 + 14 =