Sürücü sertifikası ile araç kullanma cezası (2023)

Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmanın cezası nedir? Sertifikayı ehliyete çevirme süresi ne kadar? Sürücü sertifikası ile araç kullanılırsa araç sahibine de ceza yazılır mı? Araç men edilir mi?

Motorlu taşıt sürücü sertifikası nedir?

Sürücü kurslarına katılıp, yapılan sınavları başarı ile tamamlayanlara verilen bir belgedir.

Sürücü adaylarıyla ilgili kanun ve yönetmelikler nelerdir?

Öncelikle en çok kafa karıştıran konuya açıklık getirelim. Sürücü Adayı ve Aday Sürücü kavramları birbirinden farklıdır.

  • Sürücü adayı: Sürücü belgesi almak için sürücü kurslarına kayıt yaptırmış kişilere denilmektedir.
  • Aday sürücü: Sürücü kursunu ve sınavları başarı ile bitirip, aldıkları sürücü sertifikasını ehliyete çevirenlere, 2 yıl boyunca aday sürücü denilmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 42: Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teorik sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak uygulamalı sürücü sınavına girmeye hak kazanır; bu sınavda da başarılı olanlara motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavların süresi, içeriği ve yapılacağı yerlerin özellikleri, sınav yapıcıların nitelikleri ve eğitimi ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerine dönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespit edilen sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 81: Sürücü belgesinin düzenlenebilmesi için; geçerli motorlu taşıt sürücü sertifikası, adli sicil kaydı, sürücü olur sağlık raporu, sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli, diğer kanuni paylar, parmak izi, kan grubu bilgisi ile sertifika sahibinin fotoğraf ve imzası Emniyet Genel Müdürlüğünce, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden güvenli elektronik sistem üzerinden alınır ve sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sürücü belgesi merkezi sistemle kişiselleştirilerek basılır, ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.

İkinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, güvenli elektronik sistem üzerinden alınıncaya kadar müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Motorlu taşıt sürücü sertifikasının karşılığı olan sürücü belgesine dönüştürülebilmesi için herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilir.

b) Trafik tescil kuruluşuna müracaat sırasında; ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerden ilgili kurumlardan elektronik sistem üzerinden temin edilenler dışında kalan bilgi ve belgeler sürücü adayı tarafından temin ve ibraz edilir.

c) Nüfus cüzdanı/pasaport bilgileri Kimlik Paylaşımı Sistemindeki bilgilerle elektronik ortamda karşılaştırılır.

ç) Başvuru, trafik tescil kuruluşunca elektronik ortamda düzenlenen Sürücü Belgesi Müracaat Formunun (Ek-18) yetkili memur önünde imzalanması suretiyle yapılır.

d) Müracaatı alan görevli tarafından sürücü belgesi müracaat formu onaylanarak elektronik ortamda baskı merkezine gönderilir.

e) Sürücü belgesi, trafik tescil kuruluşları tarafından elektronik ortamda gönderilen bilgiler esas alınmak suretiyle, müracaatın alındığı il/ilçe tescil kuruluşlarına göre sicil numarası verilerek Emniyet Genel Müdürlüğünce merkezi olarak basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adrese posta aracılığı ile gönderilir. Posta yoluyla teslim edilecek belgelerin gönderileceği adres ve teslim işlemlerine ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Sürücü sertifikası ile araç kullanma cezasıPin
Sürücü sertifikası ile araç kullanma cezası

2023 yılı Sürücü sertifikası ile araç kullanma cezası nedir?

Ehliyet sertifikası ile araç kullanmanın cezası, 42/11 maddesi gereği 4.064 TL’dir. 15 gün içinde %25 erken ödeme indirimi ile bilikte bu rakam 3.048 TL’ye düşmektedir.

Sürücü sertifikası ile araç kullanıldığında, araç sahibine de ceza yazılır mı?

Eğer araç sahibi ve sürücü farklı kişiler ise, 4.064 TL ceza da araç sahibine yazılır.

Sürücü sertifikası ile araç kullanıldığında, araç trafikten men edilir mi?

Yönetmelik 125 gereği, 42/11 maddesinden ceza uygulanan sürücünün araç kullanmasına izin verilmez. Dolayısıyla aracın, yeterli ehliyeti olan birine teslim edilmesi gerekir. Tabii bu da, araç sahibinin onayıyla gerçekleşmelidir. Eğer araç sahibi uygulama noktasına gelirse, onun imzası karşılığı istediği bir sürücüye teslim edilir. Araç sahibi uygulama noktasına gelemiyorsa, kendisine en yakın trafik kurumuna gidip, muvafakatname doldurmalıdır. Aksi takdirde, sahibi alana kadar araç trafikten men edilir.

Sürücü sertifikası kaç yıl geçerlidir?

Ehliyet sertifikası, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. 2 yıl içerisinde sürücü belgesine dönüştürülmezse iptal edilir ve sürücü kurslarına tekrar kayıt yaptırmak ve sınavlara girmek zorunda kalınır.

Sürücü sertifikası ile alkollü olarak araç kullanılırsa sertifika iptal edilir mi?

Maalesef bu konuda kanunda bir açık bulunmaktadır. Şu an için alkollü araç kullanıldığında, Kanunun 48/5 maddesi gereği ceza uygulanmaktadır. Fakat sertifika iptal edilmemektedir. Ancak aldığımız duyumlara göre, 2023 yılı içerisinde bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılacaktır.

Sürücü sertifikası ehliyet yerine geçer mi?

Hayır, sertifika ehliyet yerine geçmez. Yukarıda yazdığımız gibi, 42/11 maddesi gereği 4.064 TL ceza uygulanır.

Not: Ceza miktarları 2023 yılına aittir.

Yorum yapın