Yola bir şey dökmenin cezası ne kadar? (2023)

Yola bir şey dökmenin cezası nedir? Kara yolu üzerine bir şeyler dökerek ya da bırakarak, trafik işaretlerine ya da karayolunun yapısına zarar vermenin cezası nedir? Uygulaması nasıl yapılır? Gelin bu konuya açıklık getirelim.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 14. Madde

Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;

a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak,
b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak,yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,

Yasaktır.

Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir.

Trafik cezası madde 14 nedir?

Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak.

Trafik cezası madde 14 (yola bir şey dökmenin cezası) ne kadar?

2023 yılında 14. madde cezası 1.979 TL’dir. 15 gün içerisinde ödenmesi halinde 1.484,25 TL’ye düşmektedir.

14. madde (yola bir şey dökmenin cezası) kime yazılır?

Şahıslara, kuruluşlara ya da sürücülere yazılır. Eğer ceza sürücülere yazılacaksa, aynı zamanda 10 ceza puanı uygulanır.

14. maddeden ceza yazıldıktan sonra ne olur?

Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.

Yani; trafik cezasının yanında, meydana gelen hasarlar ve bu hasarlarının onarımının bedeli de, hasarı veren kişiye ödettirilir.

Hangi durumlarda 14. maddeden ceza yazılır?

Kanun ve yönetmeliklerin anlaşılması bazen zor olabiliyor. Bu madde kapsamına giren birkaç örnek vermek istiyoruz.

  • Kaldırım üzerine masa atmak
  • Kaldırım üzerine tezgah koymak
  • Cadde veya sokak üzerine izin almadan duba ya da benzer bir şey koymak
  • Trafik işaretlerini kapatacak şekilde araç parketmek
  • Trafik levhalarına zarar vermek
  • Kaldırım ya da yol üzerine toprak, kum vb. maddeleri dökmek
  • İnşaat çalışması için yolun tamamını veya bir bölümünü izin almadan kapatmak

Konuyla alakalı fikirlerinizi ya da sorularınızı, aşağıda bulunan yorum kutucuğuna yazarak bizlere gönderebilirsiniz. Tüm sorularınız, en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

Not: Ceza miktarları 2023 yılına aittir.

Yorum yapın